Tag Archives: ขนย้ายสิ่งของ

การขนย้าย ระหว่างเกิดเพลิงไหม้

กฎเกณฑ์พื้นฐานในการระงับเหตุอัคคีภัยบนตึกสูงนั้นจริงๆ แล้วก็ จะเป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัยอาคารบ้านเรือนทั่วไป แตกต่างกันตรงที่การขนย้ายนักดับเพลิงและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปยังจุด เกิดเหตุจะมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่า และนี่ก็เป็นที่มาของกลยุทธ์ที่เรียก ว่าการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ภายในอาคาร (Interior Staging) การจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ภายในอาคารคือ การจัดกำลังนักดับเพลิง และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ เตรียมไว้เพื่อเข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติการ ของหน่วยแรกที่เข้าผจญเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ คล้ายคลึงกับการจัดตั้งหน่วย เคลื่อนที่ภายนอกระหว่างการระงับเหตุอัคคีภัยอาคารบ้านเรือนซึ่งจะจัด ตั้งอยู่ด้านนอกเตรียมพร้อมจะเข้าไปขนย้ายกำลังบำรุงหรือผลัดเปลี่ยนกำลังที่ ปฏิบัติข้างในก่อนหน้านั้นแล้วได้ตลอดเวลา ในกรณีที่อัคคีภัยเกิดขึ้นกับ ตึกที่มีความสูงไม่กี่ชั้น เราอาจใช้กลยุทธ์จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ภายนอกได้ แต่ถ้าเป็นอัคคีภัยตึกสูงระดับ 10 ชั้นไป จะต้องใช้เทคนิค Interior Staging สถานเดียวด้วยเหตุผลที่ว่าหน่วยเคลื่อนที่เพื่อปฏิบัติการหรือสนับสนุนจะ ต้องอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การระงับเหตุอัคคีภัยบนตึกสูงหน่วยแรกจะต้องเข้าระงับเหตุบน ชั้นที่เกิดเพลิงโดยเร็วที่สุด โดยทั่วไปแล้วจะมีนักดับเพลิง 4 นายพร้อม อุปกรณ์เท่าที่จำเป็นต่อสายสูบขนาด 2 ½ นิ้วจากท่อยืนทำการฉีดน้ำดับ … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment