ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 3

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 3

4. ขอบเขตงานจ้าง
1. ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการดำเนินงานบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ และการแกะหีบห่อ เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และการติดตั้ง ประกอบของสำนักงานกิจการยุติธรรมให้แก่
ผู้ว่าจ้างทราบ โดยยื่นมาพร้อมกับการยื่นซองสอบราคา
2. ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจรายการกล่องเอกสารวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จะขนย้าย โดยพิจารณาจากรายการที่ผู้ว่าจ้างกำหนด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานกิจการยุติธรรมกำหนดในประกาศสอบราคา
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการลอกสติ๊กเกอร์หน้าประตูทางเข้าสำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 14 และถอดป้ายหน้าสำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 14 และอาคารลานจอดรถ ชั้น 12
4. ต้นทาง : สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ชั้น 14 อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค และ อาคารลานจอดรถ ชั้น 12 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
5. ปลายทาง : ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร อาคาร B ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
6. ขอบเขตบริการ : แพ็คกิ้ง ป้องกัน ขนย้ายจากต้นทางมายังปลายทาง และจัดวางตามจุดที่ต้องการตามแปลนที่มอบหมาย
7. ระยะเวลาการในการปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 2551 จำนวน 10 วัน / เริ่มขนย้ายเวลา 09.00 น. สิ้นสุดไม่เกิน เวลา 17.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
8. จำนวนพนักงานที่ใช้ในการขนย้ายครั้งนี้ : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ต้องจัดเตรียมพนักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
9. พาหนะที่ใช้ในการขนย้าย เช่น รถบรรทุก 6 ล้อ, รถปิกอัพในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่แตกหักง่าย
10. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์แพ็คกิ้งและขนย้ายต่าง ๆ เช่น พลาสติกฟองอากาศ, กล่องใส่ของ, รถเข็น 4 ล้อ, รถเข็น 2 ล้อ ฯลฯ
11. การขนย้ายทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีวัสดุปูพื้นและปูลิฟท์เพื่อป้องกันความเสียหายก่อนการขนย้าย

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>