ขนย้าย:ขั้นตอนการให้บริการขนย้ายสิ่งของ / ขอใช้แรงงาน

ขนย้าย:

ขั้นตอนการให้บริการขนย้ายสิ่งของ / ขอใช้แรงงานขนย้าย

ขนย้ายบ้าน

ขนย้ายบ้าน

ขั้นตอนการให้บริการขนย้ายสิ่งของ / ขอใช้แรงงานขนย้าย

1. ผู้ขอใช้บริการขนย้าย กรอกแบบฟอร์ม ส่วนที่ 1 ส่งธุรการกลุ่มงานพัฒนากายภาพ (ควรส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)
2. ธุรการกลุ่มงาน ลงบันทึกการขอใช้บริการ และเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน / ผู้ได้รับมอบหมายขนย้าย
3. หัวหน้ากลุ่มงานขนย้าย / ผู้ได้รับมอบหมาย พิจารณาสั่งการ ในแบบฟอร์ม ส่วนที่ 2
4. ธุรการกลุ่มงานขนย้าย ส่งใบสั่งการให้หัวหน้าคนงาน
5. หัวหน้าคนงานขนย้าย จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ และดูแลการให้บริการให้แล้วเสร็จ
6. หัวหน้าคนงานขนย้าย / เจ้าหน้าที่ให้บริการ เมื่องานแล้วเสร็จ
- ให้ฉีกแบบฟอร์มประเมินผลการให้บริการ (ส่วนที่ 3 ของแบบฟอร์มนี้) ให้ผู้ขอใช้บริการเพื่อประเมินผลการให้บริการ (และรอรับคืน หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะฝากแบบประเมินที่กรอกแล้วไปส่งให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน)ขนย้าย
- กรอกแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 4 ส่งหัวหน้ากลุ่มงาน
7. ผู้ขอใช้บริการ ประเมินผลการให้บริการ (ส่วนที่ 3 ของแบบฟอร์มนี้) แล้วส่งไปที่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากายภาพ
โดยตรง หรือ ฝากส่งไปกับหัวหน้าคนงาน / เจ้าหน้าที่ให้บริการ ตามแต่จะเห็นว่าวิธีใดเหมาะสม

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>