ขนย้าย:หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขนย้าย

ขนย้าย:หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขนย้าย

ขนของย้ายบ้าน, ขนย้ายบ้าน, ขนย้ายสำนักงาน, บริการขนย้าย

ขนของย้ายบ้าน, ขนย้ายบ้าน, ขนย้ายสำนักงาน, บริการขนย้าย

ขนย้าย:หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขนย้าย
1. ต้องรับผิดในความเสียหายหรือล่าช้าในการขนย้ายคนโดยสาร
ผู้ขนย้ายจะต้องรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหายที่เกิดแก่คนโดยสารนั้น หรือใน
ความเสียหายอย่างใด ๆ อันเป็นผลโดยตรงจากการที่ต้องล่าช้าในการขนย้าย เว้นแต่ความเสยหายหรือ
ล่าช้านั้นเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย หรือเกิดแต่ความผิดของคนโดยสารนั้นเอง (มาตรา 634)9
คำพิพากษาฎีกาที่ 1250/2517 โจทก์จำเลยแถลงรับกันว่า เหตุที่รถพลิกคว่ำเพราะ
ลูกหมากคันส่งหลุด โดยคนขับไม่ได้ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ แล้วท้ากันขอให้
ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายเพียงข้อเดียวว่า จำเลยจะต้องรับผิดตามฟ้องหรือไม่ปรากฏฟ้องของโจทก์
บรรยายว่านายอิ้วจือได้ขับรถยนต์ของจำเลยจากตลาดหญ้าคาไปตลาดดงเค็งเพื่อรับส่งสินค้าและคน
โดยสารตามทางการที่จำเลยจ้าง โดยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง ขับรถเร็วสูงกว่าที่
กฎหมายกำหนดไว้ ทำให้รถยนต์ที่ขับพลิกคว่ำ โจทก์ซึ่งเป็นผู้โดยสารตกลงจากรถได้รับบาดเจ็บ จึง
ขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ดังนี้ เห็นได้ว่าฟ้องของโจทก์ประสงค์ให้จำเลยรับผิดฐานเป็น
ผู้รับขนย้ายคนโดยสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 608 จำเลยมิได้ปฏิเสธว่าจำเลย
มิใช่ผู้รับขนย้ายคนโดยสารดังโจทก์ฟ้อง ฉะนั้น จำเลยจึงต้องรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดแก่โจทก์ซึ่ง
เป็นคนโดยสาร เว้นแต่การเสียหายเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต่ความผิดของโจทก์ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 634 แม้คู่ความจะแถลงรับกันว่ารถพลิกคว่ำเพราะลูกหมากคันส่ง
หลุดอันไม่ใช่เพราะขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ก็ไม่ทำให้จำเลยพ้นจากความรับผิดในฐาน
เป็นผู้รับขนย้ายคนโดยสารไปได้ จำเลยจะอ้างว่าทางพิจารณาต่างกับฟ้องโดยขอให้ศาลยกฟ้องหาได้
9 มาตรา 634 “ผู้ขนย้ายจะต้องรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหายอันเกิดแก่ตัวเขา หรือในความ
เสื่อมเสียอย่างใด ๆ อันเป็นผลโดยตรงแต่การที่ต้องชักช้าในการขนย้าย เว้นแต่การเสียหายหรือชักช้านั้นเกิดแต่เหตุ
สุดวิสัยหรือเกิดแต่ความผิดของคนโดยสารนั้นเอง”

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>