การขนย้ายความระงับของสัญญารับขน(ทั้งรับขนของและรับขนคนโดยสาร) 2

การขนย้ายความระงับของสัญญารับขน(ทั้งรับขนของและรับขนคนโดยสาร)

ทันที และเมื่อผู้

ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ขอส่งยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

1) เรียกเอกาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคลอื่นทำการ<strong>ขนย้าย</strong>ต่อไปจนแล้วเสร็จตามสัญญา

2) เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง

ข้อ 10. การบอกกล่าวเลิกสัญญาโดยหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

สถานศึกษาหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่กระทำต่อตัวแทนหรือพนักงานของผู้<strong>ขนย้าย</strong>ให้ถือว่าเป็นการ

บอกเลิกสัญญานี้แล้ว

สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดย

ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและเก็บ

ไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ………………………………….ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ………………………………………..ผู้<strong>ขนย้าย</strong>

(………………………………….) (………………………………………..)

ลงชื่อ………………………………….พยาน ลงชื่อ………………………………………..พยาน

(………………………………….) (………………………………………..)__

แล้วสัญญารับขนของก็เป็นอันระงับไปในการขนย้าย

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>