ข้อใดเป็นปัจจัยในการขนส่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และขนย้ายบ้าน

ก. การขนส่ง การดูแลรักษา การขาย
ข. การขนส่ง การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
การตลาด
ค. การขนย้ายบ้าน การตลาด ผู้ซื้อสินค้า
ง. การขนย้ายบ้าน การดูแลรักษาคุณภาพ การตลาด

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.