กรณีรื้อถอน หรือ ขนย้ายบ้าน

จัดเตรียมพาหนะในการรับ-ส่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีออกไปปิดประกาศรื้อถอน หรือควบคุมการรื้อถอน โดยเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องจัดเตรียมยานพาหนะ, คนงานในการรื้อถอน, คนงานแบกหามเพื่อขนย้ายบ้านทรัพย์ที่รื้อถอน หรือทรัพย์ที่รวบรวม ไปเก็บรักษา ณ สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน กรมบังคับคดี หรือสถานที่อื่นๆ แล้วแต่กรณี
หมายเหตุ – กรณีทรัพย์ที่ยึดอยู่นอกเขตอำนาจศาลตามหมายบังคับคดี ผู้นำยึดต้องดำเนินการขอหนังสือบังคับคดีแทนข้ามเขตก่อนดำเนินการยึด

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.