คำอธิบายรายการที่ต้องสำแดงในคำร้องขอเปลี่ยนเขตท่าที่จะขนถ่ายสินค้า

(1) แผ่นที่ ให้สำแดงจำนวนของคำร้องขอเปลี่ยนเขตท่าที่จะขนถ่ายสินค้าเช่น มี 1 แผ่น ให้สำแดง 1/1หากมี 2 แผ่น ให้สำแดง 1/2 ในแผ่นที่ 1 และ 2/2 ในแผ่นที่ 2
(2) ข้าพเจ้า ให้สำแดงชื่อตัวแทนเรือเป็นชื่อภาษาไทย
(3) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ให้สำแดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้ตามบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร
(4) ที่อยู่ ให้สำแดงสถานที่ตั้งของตัวแทนเรือโดยครบถ้วน รวมทั้งรหัสไปรษณีย์และหมายเลขโทรศัพท์
(5) เพื่อส่งออกทางท่า ให้สำแดงท่าหรือที่ที่รับบรรทุกพร้อมรหัสสถานที่ให้ชัดเจน
(6) โดยยานพาหนะ ให้สำแดงยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าส่งออก ถ้าส่งออกทางเรือให้สำแดงชื่อเรือ
(7) เที่ยวเรือ ถ้าส่งออกทางเรือให้สำแดงเที่ยวเรือ ถ้าส่งออกทางอากาศยานให้สำแดงเที่ยวบิน
(8) ท่าขนถ่ายสินค้า ให้สำแดงท่าขนถ่ายสินค้าปลายทาง (Discharge Port) พร้อมรหัสสถานที่ให้ชัดเจน
(9) เป็นส่งออกทางท่า ให้สำแดงท่าหรือที่ที่รับบรรทุกที่ขออนุญาตแก้ไข พร้อมรหัสสถานที่ให้ชัดเจน
(10) ลำดับที่ ให้สำแดงลำดับที่ของใบตราส่งสินค้าที่ทำการขนย้าย หากมีลำดับสำแดงมากกว่าหนึ่งหน้าให้สำแดงในคำร้องขอเปลี่ยนเขตท่าที่จะขนถ่ายสินค้าแผ่นต่อไป
(11) จำนวนหีบห่อ/หน่วย ให้สำแดงจำนวนหีบห่อของของตามใบใบตราส่งที่ทำการขนย้าย พร้อมรหัสหน่วยของหีบห่อ
(12) น้ำหนักรวมหีบห่อ/หน่วย ให้สำแดงน้ำหนักรวมหีบห่อของของตามใบตราส่งที่ทำการขนย้าย พร้อมรหัสหน่วยของน้ำหนัก
(13) (ลายมือชื่อผู้ประกอบการทำเนียบท่าเรือ) ให้ผู้ประกอบการทำเนียบท่าเรือ ผู้ประกอบการสถานที่ หรือผู้ประกอบการคลังสินค้า ณ สนามบิน ที่ได้รับของที่จะส่งออกไว้แล้ว เป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำร้องขอเปลี่ยนเขตท่าที่จะขนถ่ายสินค้าพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
(ลายมือชื่อผู้ส่งของออก/ตัวแทนออกของ) ให้ผู้จัดการ หรือผู้รับมอบที่มีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองในคำร้องขอเปลี่ยนเขตท่าที่จะขนถ่ายสินค้าพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
(14) วันที่ยื่น ให้สำแดง วัน เดือน ปี ที่ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนเขตท่าที่จะขนถ่ายสินค้า

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>