ธุรกิจขนย้ายสินค้า:2.2 สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันธุรกิจขนย้ายสินค้าภายในประเทศ

2.2 สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันธุรกิจขนย้ายสินค้าภายในประเทศ

การขนย้าย สินค้าทางถนนเป็นรูปแบบที่ใช้ในการขนย้าย ภายในประเทศเป็นหลัก เหมาะสำหรับการขนย้าย สินค้าแทบทุกชนิด ทั้งสินค้าทางการเกษตร สินค้าจำพวก สารเคมี สินค้าที่เป็นของเหลว ในปี 2550 ประเทศไทยมีปริมาณขนย้าย สินค้าทางถนน ร้อยละ 87 ของปริมาณการขนย้าย สินค้าภายในประเทศทั้งหมด ซึ่งมีปริมาณทั้งสิ้น 428 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ การขนย้าย ทางน้ำภายในประเทศ การขนย้าย ชายฝั่งทะเล และการขนย้าย ทางรถไฟ ตามลำดับ สำหรับการขนย้าย สินค้าทางอากาศภายในประเทศ มีปริมาณน้อยมากไม่ถึงร้อยละ 1 ของปริมาณขนย้าย ภายในประเทศทั้งหมด สินค้า ส่วนใหญ่ที่มีการขนย้าย ทางถนนในประเทศไทย ได้แก่ อ้อย ดิน หิน ทราย แร่ธาตุ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป แร่เชื้อเพลิง สินค้าเบ็ดเตล็ด และสินค้าจำพวกโลหะก่อสร้าง บริการผู้รับขนย้าย สินค้าทางถนน เป็นบริการที่หลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างให้ความสำคัญและพยายามส่งเสริมผลักดันให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงบริการ ให้มีมาตรฐาน เพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปและให้ทันต่อการเข้ามา ของบริษัทต่างชาติ และยังเป็นการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการเปิด เสรีในอนาคต นอกจากนี้รัฐบาลยังได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา การรับขนย้าย สินค้าทางถนน เช่น การกำหนดนโยบายการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ใน แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 10 การเร่งพัฒนาถนนภายในประเทศ การขยายและเปิดเส้นทางการขนย้าย เชื่อมต่อระหว่างประเทศ เช่น เส้นทางเศรษฐกิจ เหนือใต้ (North South Economics Corridor) และเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก (East West Economics Corridor) โดยหากเส้นทางทั้งสองนี้มีการขนย้าย สินค้าได้อย่างสมบูรณ์แล้วคาดว่าปริมาณสินค้าทางถนนจะต้องมากขึ้นอีก หลายเท่าตัว โอกาสของผู้ประกอบการในการให้บริการก็จะเพิ่มตามมา การเติบโตของธุรกิจผู้รับขนย้าย สินค้าทางถนนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเติบโต ของปริมาณการค้าและการลงทุน โดยสำ หรับการค้านั้น นอกจากการค้า ภายในประเทศแล้ว การค้าระหว่างประเทศยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการผลักดันให้เกิด การรวบรวมและการกระจายสินค้า และเนื่องจากประเทศไทยเป็นทั้งฐานการผลิตและ ฐานการรับจ้างผลิตจากต่างชาติ จึงเป็นการสร้างโอกาสการเติบโตในธุรกิจผู้รับขนย้าย สินค้าทางถนนมากยิ่งขึ้นในธุรกิจขนย้ายสินค้า

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>