ธุรกิจขนย้ายสินค้า:ปัจจัยในการเลือกใช้บริการธุรกิจขนย้ายสินค้า2

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:ปัจจัยในการเลือกใช้บริการธุรกิจขนย้ายสินค้า2

แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกอบการทั้งของไทยหรือต่างชาติแล้ว การจะ
ออกไปลงทุนด้านบริการรับขนย้าย สินค้าทางถนนในต่างประเทศมิใช่เป็นเรื่องที่ง่ายในปัจจุบัน โดยมักมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายการลงทุนของบริษัทต่างชาติ บางประเทศ
บริษัทต่างชาติสามารถเข้าไปลงทุนได้หมดแต่ต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล
เท่านั้น เช่น การลงทุนในประเทศลาว ซึ่งขั้นตอนการขออนุมัติดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่
ค่อนข้างยาก ดังนั้นการออกไปลงทุนจะเป็นในรูปแบบของการร่วมทุน (Joint
Venture) เสียเป็นส่วนใหญ่ หรือการลงทุนในเวียดนาม กฎหมายมีการระบุชัดว่า
บริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจผู้รับขนย้าย สินค้าทางถนน ต้องเป็นการลงทุน
ในรูปแบบของการร่วมทุนเท่านั้น โดยสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ
49 ของเงินลงทุนทั้งหมด และหากเป็นบริษัทร่วมทุนที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ สามารถขออนุญาตจัดตั้งได้จากหน่วยงานในเขตที่ต้องการลงทุน
(Department of Planning and Industry) แต่หากเป็นบริษัทที่มีเงินทุนมากกว่า 10
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผู้ลงทุนต้องขออนุญาตจากรัฐบาลกลาง (Ministry of Planning
and Industry)
ทั้งนี้ด้วยข้อจำ กัดด้านกฎหมายและความพร้อมความชำ นาญของ
ผู้ประกอบการไทยซึ่งยังมีน้อย ทำให้การออกไปลงทุนในบริการขนย้าย สินค้าทางถนน
ในต่างประเทศยังไม่มีในปัจจุบัน โอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาดต่างประเทศ
จึงอยู่ที่การเชื่อมโยงเส้นทางและเครือข่ายเพื่อการรับขนสินค้าจากต่างชาติผ่านมา
ทางประเทศไทยไปยังประเทศที่สามหรือเพื่อการส่งออกทางทะเลที่ท่าเรือกรุงเทพ
หรือท่าเรือแหลมฉบัง โดยประเทศที่มีศักยภาพและมีโอกาสประเทศหนึ่งคือ ประเทศ
ลาว
ด้วยปัจจัยทางภูมิประเทศของลาวซึ่งโดนปิดโดยผืนดินในทุกด้าน (Land Lock)
ทำให้การขนย้าย สินค้าทางทะเลต้องอาศัยประเทศที่สาม สินค้าจากลาวที่มีปริมาณการ
นำเข้า-ส่งออกสูงมากขึ้นในปัจจุบัน จึงถือเป็นช่องทางที่ดีของผู้ประกอบการไทย และ
หากพิจารณารวมกับโอกาสจากการพัฒนาเส้นทางตามความตกลงว่าด้วยการขนย้าย
ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงแล้ว ทำให้โอกาสในการพัฒนารูปแบบการ
บริการของผู้ประกอบการไทยมีแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้น

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>