ธุรกิจขนย้าย สินค้า:1. โครงสร้างธุรกิจขนย้ายสินค้า

ธุรกิจขนย้าย สินค้า

1. โครงสร้างธุรกิจขนย้าย สินค้า
1.1 ภาพรวมธุรกิจ
บริการขนย้าย สินค้าทางถนน หมายถึง บริการขนย้าย สินค้าประเภทต่างๆ ทาง
ถนน ภายในท้องถิ่นหรือระยะทางไกลด้วยรถบรรทุก หรือยานพาหนะอื่นที่ใช้คนขับ
ประเภทของการให้บริการโดยทั่วไปจะแบ่งตามลักษณะของสินค้าที่ขนย้าย ซึ่ง
สามารถจำแนกได้ 6 ประเภท คือ
1. การขนย้าย สินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทสินค้าในกลุ่มนี้ประกอบด้วย
สินค้าเบ็ตเตล็ดและสินค้าบริโภคอื่นๆ การขนย้าย ประเภทนี้ตัวสินค้าเองจะ
มีราคาไม่สูง น้ำหนักไม่มาก แต่มีการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการสูง
ทำให้ไม่สามารถคิดราคาในการขนย้าย สูงได้ ราคาในการขนย้าย จะคิดตาม
ระยะทางทั้งแบบต่อหน่วยน้ำหนักและต่อหน่วยปริมาตร
2. การขนย้าย ผลิตผลทางการเกษตร ประเภทของสินค้าในกลุ่มนี้
ประกอบด้วย ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด สัตว์มีชีวิตและผลผลิต
ทางการเกษตรอื่นๆ ความต้องการในการใช้บริการขนย้าย จะขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวเป็นส่วนใหญ่ ราคาในการขนย้าย มักคิดแบบเหมาคันตาม
ระยะทาง (เนื่องจากราคาส่วนใหญ่จะบรรทุกผลิตผลจนเต็มพิกัดตามที่
กฎหมายกำหนด)

3. การขนย้าย สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าในกลุ่มนี้ประกอบด้วย วัสดุก่อสร้าง
หิน ดิน ทราย เครื่องจักร ซีเมนต์ เป็นต้น สินค้าส่วนใหญ่จะมีน้ำหนัก
มาก ราคาค่าขนย้าย สินค้าจึงคิดเหมาคันตามระยะทาง
4. การขนย้าย สินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ การขนย้าย ประเภทนี้ค่อนข้างจะ
มีมาตรฐาน โดยสินค้าที่ขนย้าย มักจะเป็นสินค้าที่มาจากการนำเข้าหรือ
สินค้าที่จะส่งออก ปลายทางของสินค้าส่วนใหญ่จึงอยู่ที่ท่าเรือน้ำลึก
แหลมฉบัง หรือสถานีขนถ่ายสินค้า (Inland Container Depot-ICD)
ราคาค่าขนย้าย สินค้าจะคิดเหมาคันตามระยะทาง
5. การขนย้าย วัตถุอันตราย สินค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ สารเคมี วัตถุไวไฟ ราคา
ค่าขนย้าย สินค้าจะต้องรวมค่าประกันภัยที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป ราคาค่า
ขนย้าย จะคิดแบบเหมาคันตามระยะทาง
6. การขนย้าย สินค้าเฉพาะ สินค้าที่ทำการขนย้าย ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย
คอนกรีตผสมสำเร็จรูป นม ปูนซีเมนต์ผง เป็นต้น กลุ่มสินค้าที่ใช้บริการ
จะเป็นกลุ่มเฉพาะ รถขนย้าย สินค้าที่ใช้ก็จะเป็นรถที่มีลักษณะเฉพาะตาม
ประเภทของสินค้า
บริการหลัก

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>